Rozsah poskytovaných služeb

Vedení účetnictví

Vedení mzdové a personální agendy

Účetní poradenství

Ekonomické poradenství

Daňové poradenství

Ostatní služby